12 skäl rösta nej

Det finns många skäl att vara kritisk till projektet Väsby sjöstad. En kortkort sammanfattning hittar du på välkomstsidan. Här kan du läsa en fördjupad version med tolv skäl att säga Nej till Väsby sjöstad. Varje skäl utvecklas mer på en egen sida.
 
1. PR, pengarullning och manipulation. Kommunen har lagt ner stora pengar på konsulter, reklam och jippon, som kunde ha använts bättre. Informationen har varit ensidig och ibland direkt vilseledande. Nu försöker de styrande till och med försköna själva frågeställningen i folikomröstningen. Läs mer.
 
2. Inte hållbart. Väsby sjöstad marknadsförs som "Sveriges miljövänligaste stadsdel". Men de grundläggande förutsättningarna saknas för att bygga hållbart på en så isolerad plats. Strider mot den regionala planeringen. Läs mer
 
3. Dålig kommersiell service. Planerna på 35.000 kvadratmeter kommersiella verksamhetslokaler på en så ocentral plats är helt orealistiska. Risken är uppenbar att de kommer att stå tomma eller kräva massivt ekonomiskt stöd. Läs mer
 
4. Otillräcklig kollektivtrafik. Det dröjer många år innan utlovad busstrafik var tionde minut kan bli ekonomiskt bärkraftig. Ska skattebetalare i andra delar av kommunen betala till dess?  Och inte ens då blir kollektivtrafiken tillräckligt attraktiv. Läs mer.
 
5. Trafikkaos på Mälarvägen. Väsby sjöstad orsakar 16.500 bilrörelser per dag. Det kommer att bli trafikinfarkt, buller och miljöproblem när större delen av dem ska pressas igenom den nya stadsdelen Eds allé och vidare genom centrala Väsby. Läs mer.
 
6. Förstörelse av värdefull natur. Andra "sjöstäder" byggs i gamla industriområden mm och förbättrar därmed miljön. Väsby sjöstad kommer att förstöra några av kommunens finaste naturområden. Det föreslagna naturreservatet i mellersta Runbyskogen är dålig kompensation. Läs mer.
 
7. Ingrepp i det rörliga friluftslivet. Runbyskogen i sin helhet är kommunens största, finaste och mest använda område för det rörliga friluftslivet. Natur- och friluftsorganisationer protesterar mot byggandet av sjöstaden. Läs mer.
 
8. Kulturintrång vid Sättra. Väsby sjöstad föreslås göra intrång i Sättra naturreservat. Bland annat kommer utsikten över det vackra odlings- och kulturlandskapet vid entrén till Sättra att helt skymmas av en ful båtuppläggningsplats. Läs mer
 
9. Negativt för miljön. Enligt Miljökonsekvensbeskrivningen för Väsby sjöstad är bara 9 av 33 utvärderade konsekvenser positiva för miljön. 23 är negativa för miljön, 17 av dem är en direkt följd av läget ute vid Mälaren. Läs mer.
 
10. Mycket kan gå snett. Riskerna är mycket stora att de fina målsättningarna om hållbarhet snart får överges och att utbyggnaden kommer att övergå till ännu en vanlig perifer bilberoende stadsdel. Politikerna kommer inte att orka stå emot marknadens krav. Läs mer.
 
11. Stora ekonomiska risker. Väsby sjöstad kräver byggande av helt ny infrastruktur som blir mycket dyr. Det kan krävas stora kommunal bidrag för att upprätthålla en bra service. Risken för förseningar och stora ekonomiska förluster är stor. Läs mer.
 
12. Frågan om frågan - maktens arrogans. Den styrande majoritetens i kommunen förslag till formulering av folkomröstningsfrågan är invecklat, ledande och manipulativt. Nej till Väsby sjöstad kräver en enklare och neutral frågeställning. Läs mer.