Politiskt kansli stadshuset

Karin Pleijel

Kommunalråd/gruppledare

Ansvar för förskola, grundskola och gymnasieskola

karin.pleijel@stadshuset.goteborg.se

0725-35 99 78

Anna Skrapste

Politisk sekreterare

Ansvar för miljö, kretslopp-och vatten, jordbruk, skogsbruk, park-och natur, säkerhet och konsumentfrågor

anna.skrapste@stadshuset.goteborg.se

0722-25 07 05

Erik Johansson

Politisk sekreterare

Ansvar för budget, styrning, ledning, ägarfrågor, näringsliv, turism/evenemang, internationellt, upphandling och intraservice.

erik.johansson@stadshuset.goteborg.se

0761-36 83 77

Max Reijer

Politisk sekreterare

max.reijer@stadshuset.goteborg.se


Klas Eriksson

Politisk sekreterare och kommunikatör