Medlemswebb


Medlemswebb är vad vi kallar Miljöpartiets webbplatser som riktar sig till medlemmar och engagerade, till skillnad från de externt orienterade webbplatserna på mp.se. Distrikt och avdelningar kan själva lägga upp och uppdatera en lokala medlemswebb, såsom bland andra Miljöpartiet i Västerbotten har gjort.

Medlemswebben skapas i Google sites, precis som den sida du nu läser. Den som vill skapa en ny medlemswebb måste ha ett mp.se-konto, men kan sedan dela ut redigeringsrätt till andra i avdelningen, det enda som krävs är ett kostnadsfritt Google-konto.