Kommunikationsplattformen – mp.se-konton


Kommunikationsplattformen är benämningen på det system som Miljöpartiet använder för dokumenthantering, e-post, kalendrar, medlemswebb och e-postgrupper. Kommunikationsplattformen drivs med Google Apps for Business.

Då Miljöpartiets riksorganisation måste betala en årlig licenskostnad för varje mp.se-konto på kommunikationsplattformen är det inte möjligt för alla medlemmar att få ett konto. Riksorganisationen tillhandahåller konton till en rad grupper av politiker och tjänstemän, därutöver har varje avdelning ett konto som de själv kan välja vem som ska disponera. Oftast är det ordföranden i avdelningen som har kontot.

Frågor om funktionerna i kommunikations-plattformen? Mejla: support@miljopartiet.
zendesk.com

Frågor om mp.se-konton? Mejla: admin@mp.se