Dokumentarkiv fysiska dokument

Tips kring arkivhantering

Arkivet d.v.s. dokumentationen av en organisations verksamhet, är mycket snart den enda källan till återskapande och förståelse av gångna tiders verksamhet. Det växande arkivet utgör organisationens kollektiva minne. Om man värdesätter sin förenings/organisations insatser för samhällsutvecklingen så ska man också ägna arkivfrågorna tid och uppmärksamhet.
Här har vi sammanställt lite tips och råd för att säkra viktig information för kommande generationer.