Administrera avdelningen

I en avdelning är det en hel del administration att hålla koll på för att avdelningen ska fungera. Information om det finns samlat här.

Hantera medlemmar och uppdrag i medlemsregistret

Avdelningen kan utse en ansvarig för medlemsregistret. Hen får då tillgång till att kunna se avdelningens medlemmar och göra utskick. I medlemsregistret registreras även interna och externa uppdrag. Detta är viktigt för att rätt personer ska nås av rätt information.

Engagera dig, sajt för information och kommunikation

Engagera dig är Miljöpartiet nya webbplats för grönt engagemang. Den erbjuder möjligheter för den som vill göra något för miljön och för Miljöpartiet de gröna – vare sig det är på lokal eller nationell nivå, för MP eller för någon av våra sidoorganisationer.

Mejl och kommunikation – mp.se-konton

Kommunikationsplattformen är benämningen på det system som Miljöpartiet använder för dokumenthantering, e-post, kalendrar, medlemswebb och e-postgrupper. De som har en @mp.se-mejladress har ett konto i kommunikationsplattformen.

Medlemswebb

Medlemswebb är Miljöpartiets webbplatser som riktar sig till medlemmar och engagerade. Distrikt och avdelningar kan själva lägga upp och uppdatera en lokala medlemswebb, läs mer om det här.

mp.se – den externa webbsidan

Webbplatsen mp.se riktar sig främst till en intresserad allmänhet. Alla distrikt och avdelningar har lokala webbplatser. Läs vidare här om hur dessa hanteras.

Dokumentarkiv på Google Drive

Google Drive, en del av kommunikationsplattformen, är ett utmärkt ställe för avdelningen att samla sin digitala information, såsom kallelser, protokoll och handlingar till möten. Läs vidare här om hur det fungerar.

Dokumentarkiv fysiska dokument

För icke-digitala handlingar är det en god idé att tänka på vad som ska sparas till eftervärlden och hur. Här finns samlad tips och råd om det.

Utse ombud till kongressen

Denna sida kommer att tillkomma inom kort.