Valperioden


Tänk på att valperioden och valår inte är samma sak. Valperioden är förberedelser för val, genomförande av val och efterarbetet efter valet. Vanligtvis sträcker sig valperioden över två år.

Under valperioden sker arbetet med ett nytt valprogram, nomineringar till uppdrag, valrörelse, förhandlingar efter valet. Flera delar av det arbetet påverkar samarbetsklimatet i avdelningen eftersom fokus flyttas från att genomföra politik med de politiker som valdes i senaste valet till vilken politik som ska föras och vilka politiker som ska föra den under nästa mandatperiod.

Valberedningsarbete

Ta fram handlingsprogram