Genomföra politiken - verkstaden


  • Kickstarta
  • 100 dagar
  • Tydliga mål
  • Fastna inte i tjänstemännens konflikter
  • Behålla fokus över hela mandatperioden
  • Återkoppla till medlemmarna

Verkstad


Nu har vi lämnat valet bakom oss, ni har formerat er opposition eller er majoritet – det är dags för verkstad eller handling.


Ofta tar reformer och förändringar längre tid än vad vi kan föreställa oss. Personalen kanske behöver övertygas, skolor kanske behöver byggas o.s.v. För en ny regering pratar man ofta om vikten av de första 100 dagarna. Det som inte beslutas då riskerar att rinna ut i sanden. Samma sak gäller även kommuner och landsting, med det undantaget att det tar lite längre tid.


Läs mer: Om att genomföra politiken

Hur gör jag?

Om det inte blir som tänkt

Om det in blir som ni tänkt direkt, behöver ni fortsätta förhandla och förankra resultatet med medlemmarna. Det kan ta flera år beroende på budgetprocessen i kommunen.


Årshjulet i politik och förvaltning

Den som vill styra i majoritet är beroende av att göra rätt sak vid rätt tillfälle.

Läs mer: Årshjulet