Förbereda och ta fram kandidater


Valberedning

Valberedningen har en central uppgift att ta fram kandidater. Arbetet blir lättare om organisationens arbetssätt gör att fler vet hur de ska engagera sig som politiker och vad uppdragen innebär. Det är också ett bra sätt att minska avhopp genom de som är politiker vet vad som förväntas av dem. Det är också viktigt att det går att vara trygg i hur organisationen fungerar och hur allt hänger i hop.