Mandatperiodens arbete under fyra år


En mandatperiod går väldigt fort, i synnerhet om man sitter i majoritet. Ju mer förberedd ni som parti/grupp är när valet är över desto större är möjligheterna att påverka och om fyra år kunna visa på resultat. En mandatperiod kan “tematiskt” delas upp i två perioder. 

Valperioden

Den första perioden är den där vi som parti och du som förtroendevald lägger större fokus vid valet/valrörelsen. 

Den andra perioden är kort och gott tiden däremellan. Det är då det är dags för “verkstad”, d.v.s. det är då vi har möjlighet att fokusera 100 % på att genomföra det vi gick till val på.

Förbereda och ta fram kandidater


Ett viktigt arbete är att hitta de medlemmar som vill och kan ta på sig offentliga uppdrag. Uppdragen kan vara mer eller mindre krävande så det beredande arbetet och presentationer av kandidater måste göras på ett genomtänkt sätt.

Genomföra politiken

Allt arbete i organisationen syftar till att få ett reellt inflytande över hur samhället utvecklas. Väl genomtänkta planer för vilka frågor som ska drivas är en viktig del i att kunna förverkliga politiken. En annan viktig del är hur samarbete med andra politiska partier fungerar.