Utveckla avdelningen‎ > ‎Utbildning‎ > ‎

Ordna en utbildning


Studiecirkel – för att söka kunskap

I studiecirklar och kulturarrangemang tas fasta på deltagarens och gruppens intresse för lärande. Varje studiecirkel blir unik och cirkelledaren bestämmer tillsammans med deltagarna själva vilket studiematerial som ska användas.

Finns det en rapport, partimotion eller en tidningsartikel, finns det något företag eller plats på orten där ni kan göra ett studiebesök för att inhämta kunskapen ni behöver?
En studiecirkel kan avslutas med att ordna ett offentligt möte, en debatt eller ett rundabordssamtal.
Formerna går att kombinera efter era behov.

Allt är möjligt!

Studiecirkeln består av minst tre personer som under minst tre sammankomster och minst nio
studietimmar, gemensamt söker kunskap. (1 studietimme är 45 minuter)
Cirkelledaren, som kan vara en av dessa tre, är introducerad av Studieförbundet Vuxenskolan.
Studiematerial finns tillgängligt för var och en av deltagarna. Tid för eftertanke finns mellan
sammankomsterna, vilket till exempel kan vara en dag.
En studiecirkel kan bedrivas genom enbart fysiska möten, med en kombination av fysiska möten och
distansstudier eller i sin helhet på distans över internet.
Varje studiecirkel ska ha ett studiematerial. Det kan vara färdigt material, så som Tänk Grönt, som har en
studieplan. Ett studiematerial kan också vara en bok, en forskningsrapport, en internetsida och en
föreläsning eller ett studiebesök eller något annat som ni inspireras av.

Läs mer i vår handledning Gröna cirklar att längta till.