Utbildning

Utbildning, kurser, Studieförbundet Vuxenskolan. Idé bakom hur vi arbetar med utbildningar.

Utbildningar för medlemmar och politiker i Miljöpartiet

Lär dig om våra fokusfrågor, grön ekonomi, den gröna ideologin, det politiska hantverket, hur du blir en bättre valberedare eller skriver en valplan. Miljöpartiet har tagit fram utbildningar inom en rad områden och fler är på gång. Flera partidistrikt har också tagit fram ytterligare utbildningar – kontakta ditt distrikt för att höra vad de har att erbjuda.


Varför utbildning?

Miljöpartiet tror på folkbildningen och det livslånga lärandet. När alla får möjlighet att bidra och möjlighet att välja sin väg i livet, kan ett starkt samhälle byggas. Sverige ska vara ett land där alla har möjlighet till livslångt lärande. Bildning är viktigt både för människan och för samhället.

 

För att bygga morgondagens samhälle behövs kunniga människor och medlemmar vilket gör det interna utbildningsarbetet väldigt viktigt. Utbildning är ett nyckelord för utveckling. Ett sätt att rusta och bygga ett större parti är att vidareutbilda oss för framtiden.


Olika lokalavdelningar och distrikt har olika utbildningsbehov och möjligheter att delta. Att avdelningen erbjuder utbildningar ger både medlemmarna och avdelningen möjlighet att växa och att ha kul tillsammans. Fundera över vad just ert behov är och vad ni vill uppnå med en utbildningsinsats.

 

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Miljöpartiet de gröna och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har ett samarbete sedan flera år. Samarbetet finns till för att underlätta för distrikt och avdelningar att genomföra utbildningar och studiecirklar. Genom att samarbeta med SV kan ni få resurser och praktiskt stöd för att komma igång. Om den utbildning ni söker inte redan finns kan du SV hjälpa er att ta fram den.

Läs mer om vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan här.


Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan via närmaste avdelning, så får ni tips och råd om hur ni går tillväga för att skapa just den studiecirkel som passar er bäst.


Läs mer om hur ni kan starta en studiecirkel här:

Läs gärna mer i vår handledning Gröna cirklar att längta till

Ordna en utbildning

Delta i en utbildning


Utbildningar

Grundläggande utbildning om miljö och klimat

Syftet med denna studiecirkel är att ge bakgrundskunskaper och förståelse för Miljöpartiets ställningstagande inom miljö och klimat. Studiematerialet är ett grundmaterial som vänder sig till medlemmar med liten kunskap i ämnet. Med stöd av detta material kan du känna dig trygg när du är ute och samtalar med människor. Studiematerialet är uppbyggt på tre sammankomster.  

Här finns studieplanen för grundläggande utbildning om miljö och klimat.


Grundläggande utbildning om migration och etablering

Syftet med denna studiecirkel är att ge bakgrundskunskaper och förståelse för Miljöpartiets ställningstagande inom migration och etablering. Studiematerialet är ett grundmaterial som vänder sig till medlemmar med liten kunskap i ämnet. Med stöd av detta material kan du känna dig trygg när du är ute och samtalar med människor. Studiematerialet är uppbyggt på tre sammankomster.  

Här finns studieplanen för grundläggande utbildning om migration och etablering


Grundläggande utbildning om grön ekonomi

Syftet med denna studiecirkel är att ge bakgrundskunskaper och förståelse för Miljöpartiets ställningstagande inom grön ekonomi. Studiematerialet är ett grundmaterial som vänder sig till medlemmar med liten kunskap i ämnet. Med stöd av detta material kan du känna dig trygg när du är ute och samtalar med människor. Studiematerialet är uppbyggt på tre sammankomster.  

Här finns studieplanen för grundläggande utbildning om grön ekonomi.


Grundläggande utbildning om utbildning

Syftet med denna studiecirkel är att ge bakgrundskunskaper och förståelse för Miljöpartiets ställningstagande inom utbildning. Studiematerialet är ett grundmaterial som vänder sig till medlemmar med liten kunskap i ämnet. Med stöd av detta material kan du känna dig trygg när du är ute och samtalar med människor. Studiematerialet är uppbyggt på tre sammankomster.  

Här finns studieplan för grundläggande utbildning om utbildning.


Samtalsmaterial om grön ideologi

Detta är en inbjudan till ett samtal och tankeutbyte kring den gröna ideologin. Materialet ger en bred bild av den gröna ideologin och med viss koppling till både politik och partiprogrammet.

Här finns en webbutbildning för dig som är nyfiken och vill veta mer om den gröna ideologin.

Här finns studieplanen för grön ideologi.


Utbildningsmaterial för valberedare inom Miljöpartiet

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. För att få till det bästa laget är det avgörande att det finns en bra valberedning som utför ett gott arbete. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda, att förbereda och motivera val av kandidater till olika uppdrag. Utan förberedelse och helhetsperspektiv blir valen slumpartade, om man inte har tur vill säga.

 

Det innebär att man som valberedning måste både se helheter och delarna samt sammanhang, liksom förstå de behov som ska tillgodoses för att avdelningen/regionen ska utvecklas och nå de mål som ställts upp.

 

Här finns en webbutbildning för dig som är valberedare inom Miljöpartiet.

 

Utbildningsmaterial för att göra en valplan En bra valplan ska göra det tydligt vilka mål vi har med kampanjen och vad som ska göras, av vem och när, för att nå målen. Syftet med att göra en egen regional eller lokal valplan är att effektivisera arbetet före och under valkampanjen så att vi når större framgång utan att köra slut på oss själva. I det här processmaterialet, som ni förslagsvis arbetar er igenom under fem träffar, planerar ni ert strategiska arbete inför valet.

Här finns en webbutbildning för dig som är vill göra en valplan.


Hangout

Hangouts är ett enkelt sätt för flera att "ses" utan att vara på samma ställe. Det fungerar både för att ha möten och utbildningar med inslag av diskussioner samt föreläsningar.   

Det är väl värt att lägga ner en stund för att lära sig detta verktyg. Det bästa är att testa och koppla upp några personer tillsammans samt att prova att göra en inbjudan till hangoutmöte innan ni gör det på riktigt.

Fundera gärna också på inför er träff hur ni lägger upp mötet/utbildningen, vem som ska leda Hangouten och vilka eventuella dokument som ni vill visa så att ni har dem förberedda. Bra att tänka på är också att man inte pratar i mun på varandra för då blir det lätt rörigt.


Här finns en kortare film från Google på engelska som är tämligen lätt att förstå.

Här finns instruktioner att läsa på svenska.

Underordnade sidor (2): Delta i en utbildning Ordna en utbildning