Må bra som avdelning


I arbetet med att utveckla en organisation är det lätt att glömma bort hur viktig den sociala faktorn är, att ha trevligt tillsammans och att ta hand om varandra. Här kommer några tips på vad man kan göra.


En varm och modig kultur

En god kultur stödjer människor och skapar möjlighet till kreativt tänkande. En god kultur kännetecknas av utforskande samtal och respekt för varandras perspektiv och förutsättningar snarare än konflikter och motsättningar.

Villkor och förutsättningar

Människan har tre grundbehov – kompetens, autonomi och gemenskap. Dessa tre grundbehov går också att överföra till engagemang i Miljöpartiet de gröna.

Bra att tänka på

Tydliga spelregler, jargong, informationskanaler, mötesstrukturer, särskilda behov.

Sociala normer

Normer är ”de osynliga reglerna” för vad som ses som normalt, önskvärt och vad man tar för givet. T.ex. hur vi ska bete oss/se ut/ha för intressen, vilka kompetenser/egenskaper/bakgrund som ses som bäst, och för vem som samhällsplanering och politiska beslut är tilltänkta. Olika normer kan gälla i olika situationer och platser, och det är mycket möjligt att ni har särskilda normer i just er avdelning.

Om du har bra tips som du vill dela med dig av, maila till 
Helena Lundberg 


Här finns mer info om mötesformer, jämställdhet, bemötande, tillgänglighet och härskartekniker.