Utveckla avdelningen


Medlemsvärvning

Klimatet är vår tids stora ödesfråga och klimatförändringarna väntar inte. När vi går in i valrörelsen 2018 går vi in i den kanske viktigaste valrörelsen någonsin. Då behöver vi ett stärkt Miljöparti! Höstens värvningskit innehåller flera olika delar, däribland en sprillans ny värvninghandbok!

Må bra som avdelning

För att lokalavdelningen ska utvecklas och fungera bra så är det inte bara tydliga regler och protokollförda möten som är viktiga. Att arbeta tillsammans är också en social verksamhet som kan kräva mer av deltagarna än att följa regelverk.

Utbildning

En viktig del för att medlemmar ska känna att de kan bidraga till arbetet i avdelningen är att ha kunskap. Kunskap om hur organisationen fungerar och om olika politiska frågor. Miljöpartiet har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan för att göra det enklare och få mer genomarbetade utbildningar.

Grönt ledarskap

Det ställs allt större krav på de personer som tar på sig uppgifter i ledande positioner, både internt som ordförande och offentligt som kommunalråd. Ledaren har en viktig uppgift för att utveckla organisationen och se till att verksamheten ger resultat, samtidigt som det är viktigt att inspirera och skapa sammanhållning hos medlemmarna.

Konflikthantering

I en politisk förening är det ofta starkt engagemang hos medlemmarna. Det är därför viktigt att organisationen kan hantera detta på ett sätt som tar tillvara engagemang utan att det leder till motsättningar bland medlemmar. Konflikthanteringens viktigaste funktion är att se till att olika åsikter utnyttjas för att utveckla politiken och hur arbetet bedrivs.

Diskutera

http://engagera.mp.se