Hur fungerar en valberedning


Valberedningen har en central roll i en ideell förening. För att få till det bästa laget är det avgörande att det finns en bra valberedning som utför ett gott arbete. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Här har vi samlat lite tips och information.

Vad gör en valberedning?

Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Svårigheter för en valberedning Förutsättningen för valberedningen skiljer sig kraftigt åt beroende på om avdelningen har många medlemmar som är intresserade av uppdrag eller är så liten att det kanske snarare går ut på att hitta någon som vill ta på sig något uppdrag. Förutom att det kan vara svårt att hitta en person som vill ta på sig ett uppdrag så måste också valberedningen ta ställning till ett antal olika frågor om lämpligheten hos en nominerad person.

Vem blir valberedare? Vilka förväntningar från medlemmarna finns på de som är valberedare? Eftersom valberedningen ska föreslå vilka personer som ska väljas är det viktigt att den består av personer som har ett stort kontaktnät, är utåtriktade och har lätt att knyta nya kontakter.

Bästa laget! En lämplig strategi för valberedningen kan vara att försöka skapa en bra blandning av erfarenheter och kunskaper hos de personer som föreslås till styrelseposterna. Den centrala frågan i uppdraget för valberedningen är: vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter efterfrågas i styrelsen?