Välja och ge stöd åt förtroendevalda


Partikongressen har fastställt gemensamma regler för nomineringsprocessen


Gemensamma regler för nomineringsprocesser

Dessa regler utgör en bilaga till partistadgarna. De gäller för samtliga nomineringsprocesser inför allmänna val inom Miljöpartiet de grönas partidistrikt och lokalavdelningar.Underordnade sidor (2): Arvodering Hur fungerar en valberedning