Ekonomi


Som ideell organisation som har offentliga uppdrag kopplade till sig och ekonomiskt stöd från offentliga medel är det viktigt att ha bra rutiner för avdelningens ekonomi.
Vi har gjort en kort sammanställning över de viktigaste uppgifterna som behöver skötas.

Mallar
Det finns också mallar för budget, årsredovisning och noter till årsredovisning som ni kan kopiera och anpassa till den egna verksamheten.

Serviceavgift

Riksorganisationen tar ut en serviceavgift av alla avdelningar som är 5 % av det lokala partistödet.