Hur fungerar en styrelse


En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Här finns ett förslag till hur en arbetsordning för en styrelse kan se ut. Mallen kan anpassas utifrån hur stor den lokala avdelningen är och andra lokala behov.