Arbeta i avdelningen


Att arbeta i en politisk organisation innebär att behärska flera olika verksamheter. Det ska fungera rent organisatoriskt och ekonomiskt, val – både för interna funktioner och till offentliga uppdrag – ska genomföras på ett säkert och demokratiskt sätt, gemenskapen mellan medlemmarna ska fungera för att göra deltagandet funktionellt och roligt, det ska genomföras kampanjer, information ska tas fram och spridas, kontakter med människor och organisationer i civilsamhället ska fungera.

Avdelningens demokrati

Som lokal avdelning så är man en del av såväl Riksorganisationen som Distriktsavdelningen. Det innebär att regelverk och demokratiska former är beroende av alla tre nivåerna.
För att ge stöd åt avdelningen samlar vi dokument och tips som reglerar hur arbetet kan bedrivas på ett effektivt och demokratiskt sätt.

Stadgar
Eftersom lokalavdelningen är en del av riksorganisationen så styrs arbetet av stadgar som antagits av kongressen. Stadgarna kompletteras med arbetsordningar för att förtydliga ansvar och befogenheter.

En viktig del i demokratin är att välja personer till olika uppdrag.

För att få en väl fungerande verksamhet så är styrelsen viktig som organisatör och pådrivare.

Välja och ge stöd åt förtroendevalda

En av de viktiga och problematiska uppgifterna är att välja förtroendevalda. Här är det viktigt att se valet som vem som kan göra ett bra arbete på uppdraget och inte som en tävling mellan medlemmar. Bra rutiner och regler är grundläggande för att val ska bli den styrka för organisationen som det är tänkt.
Valberedningens arbete är grunden för att kunna göra bra val.
Det är också viktigt med tydliga regler för vad som gäller för uppdraget, till exempel arvodering.

Ekonomi

Det är viktigt att sköta rutiner och följa lagar som rör den egna organisationens ekonomi.

Politiskt material

Till hjälp när avdelningen ska ta fram information för spridning så finns tips om hur man kan ta fram politiska program och andra texter samt vad som gäller för partiets grafiska profil.

Beställ material