Miljöpartister i kommunerna MIK

MIK är gröna kommunpolitiker

Styrelse för MIK vald under Kommun- och landstingsdagarna 29 november 2014

Roger Persson, Gävle
Maria Kjellberg , Kungälv

Fyllnadsval 12 november 2016

Andrea Bromhed, Hudiksvall
Annica Hjerling, Haninge, avgått mars 2017 - vakant.
Marcus Friberg, Helsingborg


MIK är ett nätverk för miljöpartister i kommunerna. MIK har som syfte att kommunpolitiker ska utveckla samarbetet med varandra och även med politiker från landsting och riksdag. MIK riktar sig i första hand till miljöparitets gruppledare i kommunerna, som sedan blir länken ut till miljöpartiets politiker i kommunerna.

MIKs ledning består av kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare från olika platser i landet, alla med olika erfarenheter och typer av samarbeten. Det ger en styrka både åt diskussionerna internt, men också i kontakterna utåt.
MIK finansieras av medel från SKL.

MIK anordnar, tillsammans med MIL (miljöpartister i landstingen) och riksorganisationen, Kommun- och landstingsdagarna där våra politiker har chans att få både utbildning och inspiration att utveckla den gröna politiken på hemmaplan.

MIK har också ordnat gröna kommunalrådsträffar, för att kommunalråd och gruppledare i majoritet på ett mer effektivt sätt ska kunna genomföra grön politik i verkligheten. Det finns mycket vi kan lära av varandra när det gäller samarbete med andra partier, förhandlingar och hur grön politik vinner genomslag.

  

 


Ordförande för MIK är Maria Kjellberg