KL-kommittén

Gemensamt organ för styrelserna för MIK och MILFör att stärka arbetet med att utveckla det politiska arbetet i kommuner och landsting har riksorganisationen under 2013 ingått ett avtal med styrelserna för MIK och MIL som innebär att dessa får status av en gemensam kommitté i riksorganisationen och därigenom tillgång till kansliresurser samtidigt som det blir en tydligare gemensam verksamhetsplanering.
Styrelsernas sammansättning kommer även i fortsättningen att ha sin grund i de val som årsmöten för Miljöpartister i Kommunerna respektive Landstingen gör och ha sin ekonomiska bas i det bidrag som betalas av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för partiets plats i styrelsen där.

Kontaktpersoner för KL-kommittén
Susanne Nordling 


Ansvarig tjänsteman för kommun- och landstingskommittén
Malin Ekstrand
08-588 329 23
malin.ekstrand@mp.se