Har du en rusavhengig i familien? Har du mistanker om at noen i din familie har et rusproblem? Ikke gå alene med problemet. Lær av andre som har vært igjennom lignenede situasjoner. Ta kontakt. Taushetsplikt er en selvfølge.


Hvem er vi?

Vi er en forening for pårørende til rusavhengige. Vi arbeider for å samle og formidle erfaringer for å styrke mulighetene til de pårørende familiene og de rusavhengige. Du kan komme inn i et nettverk og møte andre som er eller har vært i samme situasjon, og som forstår problemene du sliter med. Vi har møtelokaler på Grorud jernbanestasjon og kontorlokaler på tøyen. Tlf. 41 23 04 88 etter kl. 17.


Aktivitetskalender


Søker du informasjon?

Narkotika
Behandling
Tvang
Hvordan ivareta resten av familien?
Grensesetting
Hvor kan jeg få hjelp?
Hvilke rettigheter har rusavhengige og pårørende?

Nyheter

  • Vi publiserer våre arrangementer, møter og nyheter på Facebook - følg oss der! https://www.facebook.com/LMSiOslo/
    Lagt inn 6. mar. 2018, 05:38 av LMS Oslo
  • Temamøte: Rusens vesen med familieterapeut Siv Myhra Hva skjer med den rusavhengige og hva skjer med pårørende når noen ruser seg?Hva er drivkreftene og hvorfor?  Hvorfor reagerer vi som pårørende som vi gjør?Dette er en oppfølging til temamøtet i høst med Siv Myhra. Det er ikke nødvendig å ha deltatt på forrige temamøte for å komme på dette. Siv Myra, familieterapeut og veileder, har mange års erfaring bl.a. ved Borgestadklinikken med pårørende og rusavhengige. Hun jobber i dag ved Diakonhjemmet sykehus hvor hun også tar sin doktorgrad med tema fra sitt arbeid på rusfeltet. Siv Myra har deltatt i utdanningen av de fleste selvhjelpsledere i LMS.Håper vi sees.Tid: mandag 27.10.2014 kl. 18.30 Sted: Grorud stasjon, Grorudveien 75. Inng. på ...
    Lagt inn 3. feb. 2015, 02:29 av LMS Oslo
  • Antidopingbyrået WADA hever grensen for cannabis. Det bidrar til større aksept for bruk av hasj Tidligere kom en svært stor andel av de positive dopingtestene i idretten både i Norge og på verdensbasis fra cannabisbruk, altså hasj. Styreleder i Landsforbundet mot stoffmisbruk, Stein Lyberg, er kritisk til at WADA lar mange hasjrøykere slippe unna selv om det ikke er et prestasjonsfremmende stoff. - Listekomiteen i WADA hevet grensen for deteksjon ti ganger, fra 15 mikrogram per milliliter til 150. På den måten ønsker man å fokusere på de utøverne som er under påvirkning av cannabis under idrettskonkurransen, sier Andersen.Deteksjonsendringen har vært en suksess sett fra dopingjegernes synspunkt ettersom antallet positive tester for cannabis har stupt det siste halvannet året.- Sånn jeg ser det aksepterer WADA doping ved å øke grensen for når man tester positivt ...
    Lagt inn 3. feb. 2015, 02:18 av LMS Oslo
Viser innlegg 1 - 3 av 18. Vis mer »