CCTVReview‎ > ‎

ประชาสัมพันธ์ฟูจิเน็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องวงจรปิดและระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกล
Fujinet รับวางระบบ กล้องวงจรปิดแบบเครือข่ายระยะไกลหลายกิโลเมตร
จำหน่ายและติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ Fujinet
กล้องสำหรับส่องป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ หมดปัญหาแสงไฟหน้ารถรบกวน
ระบบไม้กั้นกระดกอัจฉริยะ  Fujinet ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถที่วิ่งเ้ข้ามาได้โดยอัตโนมัติ
สนใจติดต่อ 0-2392-3456  
Email : info@mos9.com
Comments