ביה"ס מוריה-רחוב הגפן 8 כרמיאל טלפון:04-9986116 פקס: 049886329הודעות שונות


מצעד הספרים תשעופרויקט המנהלת

מחצית א תשע"ו
סוף שנה"ל תשע"ה בנים
סוף שנה"ל תשע"ה


פורים תשע"ה


מוריה חברה הוגנת ומכבדת


    
      

                                        


https://docs.google.com/forms/d/1fk7W8Um5alwpDE6L0fcb_YjF6PAMkvEgKWa5N1TCtrQ/viewform
תת-דפים (46): הצג הכל