ביה"ס מוריה-רחוב הגפן 8 כרמיאל טלפון:04-9986116 פקס: 049886329תרגיל למידה בחירום החל