ביה"ס מוריה-רחוב הגפן 8 כרמיאל טלפון:04-9986116 פקס: 049886329


הודעות שונותhttps://sites.google.com/a/moria.tzafonet.org.il/moria1/moria/qyytnh-dygytlyt


סיום שנה"ל תשע"דטקסי יום השואה, זיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות


פעילות פסח תשע"ד


שבוע החמ"ד תשע"ד


יום ספורט תשע"ד


שוק קח תן


תרגיל חרום ארצי תשעד


פעילות הורים ותלמידים א,ה


מחצית א' -בנים
האחר הוא אני- יום פתיחת נושא השנתי


    
      

                                        


תת-דפים (46): הצג הכל