משחקים לומדים ונהנים במשפחת מורשה

"איך שיר נולד? כמו הצחוק זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה איך שיר נולד? כמו תינוק בהתחלה זה כואב אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד איך שיר נולד? ...".
הפרויקט משחקים, לומדים ונהנים נבע מן הצורך להביא לשינוי ולהתחדשות באופן הלמידה היומיומית בבית הספר .
הרעיון עלה בראשי במהלך החופש הגדול. רציתי להגיע לתהליך למידה שבסופו התלמידים ייצרו תוצרים שיוכלו לשמש אותם ואת שאר תלמידי בית הספר בהמשך ולכן חשבתי
על משחקי קופסה לימודיים שהתלמידים יפתחו וייצרו אותם. משחקי הקופסה בעצם משקפים את תהליך החקר שהם עברו במהלך הלמידה, כאשר קיימת הרחבה של הנושא הנחקר במשחקים.
תהליך החקר ובניית המשחקים עם התלמידים היה קשה ומאתגר אך קיים סיפוק רב כאשר רואים את התוצרים - המשחקים, המשקפים את כל תהליך הלמידה.
התוצרים שהתקבלו שיקפו את תהליך הלמידה של הילדים במהלך כל השנה והגענו לתוצרים מרהיבים במראם ובמיוחד בתוכנם.
הפרויקט רקם עור וגידים לאחר שקיבלתי את תמיכתו של המנהל מר עזרא בלולו שתמך ללא סייג בפרויקט והעמיד תקציב למימוש הפרויקט והרחבתו בהמשך לכלל בית הספר.                                                                                                                                  

משחקים לומדים ונהנים במורשה- מזל