Số lượt truy cập từ 04.09.2010

  * Giới thiệu


  - Trang web xây dựng nhằm mục đích lưu trữ Các tài liệu về tin học được sưu tầm từ các trang thông tin điện tử Một số phần mềm, tiện ích hữu dụng, nhằm phục vụ việc học tập - tìm hiểu về tin học cơ bản.
  - Hai nội dung chính này được tập hợp theo 06 chuyên đề sau:
      1. Tin học văn phòng.
      2. Tin học phục vụ giáo dục.
      3. Virus máy tính
      4. Hệ điều hành.
      5. Mạng máy tính đơn giản.
      6. Internet

  - Ngoài ra trang web còn lưu trữ một số driver máy in, máy photo, thiết bị khác (car mạng, car âm thanh, car màn hình, ...)