Giới thiệu‎ > ‎

Biểu mẫu-Tài liệu-Bảng điểm

Biểu mẫu

Hướng dẫn mẫu đề cương bài giảng cho các lớp CBQL 2013 Tải xuống

Mẫu đơn xin miễn học, miễn thi các môn ngoại ngữ, tin học

Mẫu đề cương học phần
Mẫu chương trình đào tạo theo tín chỉ

Mẫu báo cáo thống kê về phân công giảng dạy các khoa/tổ

      Download Mau_Phan cong giang day.xls 19k - CĐ Sư phạm Sóc Trăng Phòng Đào tạo
 Xin lưu ý
- Những thông tin in màu đỏ là các thông tin tạm, dùng làm ví dụ

- Các khoa/tổ hoàn thành theo mẫu, nộp cho BGH trước ngày 08/10 để Hiệu trưởng phê duyệt định mức giảng dạy


Tài liệu dùng cho công tác đào tạo

Đề cương học phần Logic Tân từ (soạn theo mẫu)_để tham khảo
  Bảng chuyển đổi các học phần đại cương hay chung cho khối ngành
  Tài liệu về chuyển đổi sang học chế tín chỉ
              
* Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ: Quidinhdaotaotheotinchi.doc 120k Tải xuống 
               * Quy định về cố vấn học tập: Qui dinh co van hoc tap.doc 40k Tải xuống
               * So sánh Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế 43): So sanhQCQD.doc 203k Tải xuống
               * Hướng dẫn chuyển đổi sang học chế tín chỉ:Hd chuyen doi .doc 76k Tải xuống

Bảng điểm

Bảng điểm cho các lớp (từ năm học 2013-2014)

1. Bảng điểm cho lớp BD nghiệp vụ GD Tiểu học (Cù Lao Dung)

Tải v Bảng điểm (danh sách phòng thi) (cập nhật 20/12/2012)

2. Bảng điểm các lớp học phần năm học 2013-2014 đã cập nhật ở trang http://pdaotao.comuf.com (xem ở trang thông tin đào tạo)

ċ
BangdiemK16_HKI_Loptinchi_NH2010-2011.rar
(297k)
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
01:01, 16 thg 11, 2010
ċ
CaclopK16.rar
(139k)
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
21:07, 6 thg 10, 2011
ċ
CaclopK17.rar
(48k)
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
21:07, 6 thg 10, 2011
Ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
19:38, 20 thg 12, 2012
ċ
DSPT (CN 9-1-2013) K16,K17,K18- HK2-012-013(1).rar
(51k)
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
16:34, 24 thg 1, 2013
Ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
02:11, 2 thg 10, 2009
Ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
17:48, 2 thg 6, 2010
Ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
20:02, 26 thg 8, 2012
Ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
19:15, 15 thg 10, 2012
Ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
20:02, 26 thg 8, 2012
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
03:22, 20 thg 8, 2010
Ĉ
K15.xls
(140k)
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
17:47, 28 thg 12, 2011
Ĉ
K17.xls
(110k)
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
17:47, 28 thg 12, 2011
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
18:56, 18 thg 7, 2010
Ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
19:58, 4 thg 10, 2009
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
16:15, 13 thg 2, 2012
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
18:00, 19 thg 7, 2010
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
19:01, 10 thg 7, 2010
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
19:01, 10 thg 7, 2010
ą
Scan1.JPG
(930k)
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
20:10, 13 thg 4, 2010
ą
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
20:10, 13 thg 4, 2010
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
23:58, 16 thg 11, 2009
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
22:27, 15 thg 12, 2009
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
19:02, 10 thg 7, 2010
Ĉ
k16.xls
(125k)
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
17:47, 28 thg 12, 2011
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
18:10, 2 thg 6, 2010
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
18:31, 31 thg 3, 2010
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
19:02, 10 thg 7, 2010
ĉ
Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng,
02:47, 20 thg 7, 2010