Thông tin về đề tài

1. Tên đề tài: Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng

 Hiện nay thực trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành vấn đề gay gắt của toàn nhân loại. Ngày nay con người phải đối mặt với ngày càng nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu gây nên. Do đó, ứng phó với biến đổi khí hậu đang ngày được quan tâm vì cuộc sống của tất cả mọi người.

 Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như ngày càng có hiện tượng nước biển dâng, đồng bằng bị ngập mặn, nhiều cơn bão mạnh, xuất hiện động đất ở những năm gần đây… Vì vậy Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, việc ứng phó với biến đổi khí hậu và đã đưa vào chương trình giáo dục vì chỉ có giáo dục mới nâng cao nhận thức của người dân. Không chỉ giáo dục ở trường học mà còn giáo dục bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, vận động người dân qua phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào chương trình học, mở các buổi thảo luận, chuyên đề….. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy: các giải pháp cụ thể nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và nước biển dâng qua giáo dục từ trường học cho những thành viên của mọi gia đình và là công dân tương lai là hữu hiệu nhất.

Năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, cập nhật và chi tiết hóa từ Kịch bản năm 2009.

Kịch bản biến đổi khí hậu chỉ ra rằng: Nếu mực nước biển dâng lên 1m thì khu vực đồng bằng Sông Cửu Long có 39% diện tích có nguy cơ bị ngập. Trong đó, Sóc Trăng là một trong những tỉnh có nguy cơ cao nhất với hầu hết diện tích đều có nguy cơ bị ngập; gần 35% dân số thuộc các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có tỉnh Sóc Trăng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều hoạt động thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu:

 - Quyết định số 4619/QĐ- BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2010 về việc phê duyệt Dự án “Đ­ưa các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chư­ơng trình giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015";

 - Đề án “Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bởi Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014 đã xác định mục tiêu chung: “Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và kĩ năng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên của ngành Giáo dục và cha mẹ học sinh, cộng đồng”

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng cũng đã có:

- Kế hoạch số 1597/KH-SGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2012 triển khai tập huấn về “Biến đổi khí hậu” và “Tầm quan trọng của rừng ngập mặn” cho giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông đang dạy các môn Sinh học, Địa lý và Giáo dục công dân của 07 huyện trong tỉnh;

- Kế hoạch số 2094 /KH-SGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 tổ chức tập huấn tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu vào môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Công nghệ cấp và trung học phổ thông năm học 2013-2014;

- Kế hoạch số 518/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2014 về việc chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2014 - 2020 nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục nhằm hạn chế tối đa sự gián đoạn các hoạt động dạy và học, góp phần phát triển giáo dục, kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo đảm thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục gắn kết với chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Tuy nhiên, để thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch nêu trên, các trường học trong tỉnh chưa có một mô hình cụ thể có tính chất phối hợp: vừa giảng dạy về biến đổi khí hậu, vừa giáo dục kỹ năng sống để ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh ở các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng. Trong thực tế, ở cùng một tỉnh, các địa phương huyện, xã ở Sóc Trăng có thể có những biểu hiện biến đổi khí hậu rất khác nhau. Cụ thể là cần thiết phải nghiên cứu một mô hình phối hợp các đối tượng dạy và học, phù hợp với đặc trưng các địa phương trong tỉnh nhằm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

2. Thời gian thực hiện: 30 tháng; từ tháng 8/2015 đến tháng 01/2018 (thời gian tính từ ngày ký hợp đồng)

3. Chủ nhiệm đề tài

    Họ và tên: Nguyễn Công Thành.

    Năm sinh: 07/9/1964; Nam/Nữ: Nam.

    Học hàm/học vị: Thạc sĩ,     Chức vụ: Phó Hiệu trưởng.

    Điện thoại: 079 3852499; Fax: 0793.851.606, Mobile: 0918 137 983.

    E-mail: nguyencongthanh@soctrang.edu.vn.

    Địa chỉ cơ quan: số 139, Tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

4. Cơ quan chủ trì đề tài

    Tên cơ quan chủ trì đề tài: Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng.

    Điện thoại:  0793.851.398; Fax: 0793.851.606, E-mail: phongdaotao.c59@moet.edu.vn.

    Địa chỉ: số 139, Tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

    Họ và tên thủ trưởng cơ quan: Mai Thị Yến Lan.

    Tên cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

5. Mục tiêu của đề tài:               

5.1. Mục tiêu chung

- Giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu như bão, lụt, hạn hán, nước biển dâng, … cho học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng.

- Hình thành mô hình, tài liệu giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở.

5.2. Mục tiêu cụ thể

a- Xác định những vấn đề về giáo dục kỹ năng sống, về biến đổi khí hậu, về giáo dục kỹ năng sống và biến đổi khí hậu theo thực tiễn ở tỉnh Sóc Trăng.

b- Xác định mục tiêu và nội dung giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng, trong đó bao gồm nhận thức, thái độ và kỹ năng về năng lực ứng phó.

c- Chọn lựa các điểm triển khai điển hình theo đặc trưng biến đổi khí hậu ở Sóc Trăng (6 điểm thuộc 3 huyện) với các tiêu chí phù hợp cho triển khai thử nghiệm và đánh giá mô hình. Để bảo đảm độ tin cậy của mô hình được xây dựng, số lượng học sinh tham gia ở mỗi điểm từ 100-120.

         d- Xây dựng mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở theo yêu cầu phù hợp với đặc trưng của ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng, có tác dụng đối với cộng đồng địa phương, hiệu quả lâu dài, đúng chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khả thi đối với điều kiện học sinh, giáo viên và nhà trường trung học cơ sở ở Sóc Trăng.
Comments