Hoạt động gần đây của trang web

19:04, 24 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Trang chủ
18:59, 24 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Thông tin về đề tài
18:59, 24 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Trang chủ
18:56, 24 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Thông tin về đề tài
18:50, 24 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã tạo Thông tin về đề tài
18:49, 24 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Trang chủ
20:14, 22 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Chuyên đề 1
20:13, 22 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Chuyên đề 1
20:13, 22 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Chuyên đề 1
20:12, 22 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã đính kèm Chuyende1-Detai NCKH.pdf vào Chuyên đề 1
02:37, 22 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Các chuyên đề
02:12, 22 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Trang chủ
02:08, 22 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã chỉnh sửa Chuyên đề 1
02:08, 22 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã tạo Chuyên đề 1
02:04, 22 thg 3, 2017 Phòng Đào tạo CĐ Sư phạm Sóc Trăng đã tạo Các chuyên đề

cũ hơn | mới hơn