SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

THI GIẢI TOÁN VIOLYMPIC

THƯ VIỆN TÀI NGUYÊN

882ngày kể từ khi
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

NGHE NHẠC - THƯ GIÃN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phó hiệu trưởng 1KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 – 2014

(Theo Quyết định số 848/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang)


          - Ngày tựu trường: 12/8/2013.

          - Ngày khai giảng: 03, 04 hoặc 05/9/2013 (của huyện: ngày 05/9).

          - Học kì I: Từ ngày 19/8/2013 đến ngày 28/12/2013.

          (19 tuần thực học)

          - Học kì II: Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 12/5/2014.

          (18 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết Âm lịch)

        - Nghỉ Tết Âm lịch 2 tuần: từ ngày 23/01/2014 đến hết ngày 07/02/2014 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày mùng 07 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

          - Cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer nghỉ tết Chol Chnăm Thmây 01 ngày, nhằm ngày 14/4/2014 (thứ hai).

          - Kết thúc học kì II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2014.

          - Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2014.

          - Thi học sinh giỏi lớp 9 THCS vòng tỉnh ngày 01/3/2014.

          - Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014.

      - Hoàn thành tuyển sinh vào lớp đầu cấp GDPT năm học 2014 – 2015 trước ngày 31/7/2014.

          - Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng.

         - Các ngày nghỉ Lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động (theo thông báo cụ thể của UBND tỉnh). Các trường học không tổ chức dạy bù cho các ngày nghỉ Lễ.

___________________


KẾ HOẠCH - QUY ĐỊNH - HƯỚNG DẪN
Č
ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
18:59 24-01-2014
Ĉ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
01:00 16-09-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
19:12 26-09-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
18:58 05-11-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
19:11 26-09-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
00:11 10-12-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
23:57 15-11-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
19:46 14-04-2014
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
19:10 26-09-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
17:07 12-01-2014
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
02:05 12-02-2014
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
00:35 10-10-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
18:57 05-11-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
23:35 09-12-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
20:45 12-03-2014
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
19:06 10-04-2014
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
02:11 19-08-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
03:11 13-09-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
01:45 15-01-2014
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
03:13 27-09-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
03:19 28-09-2013
ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
18:59 24-01-2014
ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
18:44 30-12-2012
ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
19:11 18-08-2013
ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
19:10 18-08-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
02:30 11-10-2013
Ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
18:09 14-02-2014
Ĉ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
01:57 08-09-2012
ċ
ď
THCS Mai Thị Hồng Hạnh Huyện Giồng Riềng -Kiên Giang,
18:59 24-01-2014
Comments