หน้าแรกรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว 23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วีดีโอจาก www.youtube.com เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย แรงที่กระทำต่อวัตถุ  แรงโน้มถ่วง  แรงเสียดทาน  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา  แรงพยุง  โมเมนต์  และการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  3/2
https://sites.google.com/a/moeipit.ac.th/krupeeranun2/home/Untitled-5.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/moeipit.ac.th/krupeeranun2/home/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C1.JPG
การเรียนรู้ด้วยสื่อ 
 
phet.colorado.edu
จะเป็นสถานการณ์จำลองการทดลองที่ยากต่อการเข้าใจ แล้วสามารถทำให้นักเรียนมี
ความเข้าใจยิ่งขึ้น


ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  3/3
การเรียนรู้จาก power point
จะเป็นการทบทวนและสรุปเนื้อหาก่อนที่นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดทบทวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์  3/4
https://sites.google.com/a/moeipit.ac.th/krupeeranun2/home/Untitled-3.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/moeipit.ac.th/krupeeranun2/home/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C2.JPG

Ć
Stopping_By_the_Inn.mp3
(2814k)
นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ,
3 ก.ย. 2560 19:36
Comments