(เลื่อนกำหนดการจัดงาน จากวันที่ 1 กันยายน 2559   ไปเป็นวันที่  3 กันยายน 2559)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนเมืองคง  ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel 044-459133 Fax 044-459134   www.mkschool.ac.th