ข่าวประสัมพันธ์

 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน    โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  "เลือกตั้งประธานนักเรียน"  ประจำปีการศึกษา  2563  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย  ว ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2563 01:25 โดย Loamakkamschool yangse
 • กิจกรรมไหว้ครู 2563    โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำจัดกิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2563  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2563  เพื่อสร้างความตระหนักและให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู  ณ  ห ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2563 01:11 โดย Loamakkamschool yangse
 • ปฐมนิเทศนักเรียน/ประชุมผู้ปกครอง    โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมทั้งรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนเมื่อวันที่  25 ม ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2563 21:15 โดย Loamakkamschool yangse
 • กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านคุณภาพประจำตำบล จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายวุฒินันทร์  พรน ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2563 19:18 โดย Loamakkamschool yangse
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


Contacts

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ


ผู้ดูแลระบบโรงเรียน

นายวิชัย  แผงบุดดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ลิงค์ที่น่าสนใจ

http://www.mhkpeo.go.th/

ห้องเรียนของเรา

ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ช่องทางประชาสัมพันธ์


https://forms.gle/m3CBzJC7X9paT2rV6

https://forms.gle/6J7SvNYWPyLzMiN26

https://forms.gle/5PB9BE2hkQcwLE1T8