ข่าวประสัมพัธ์โรงเรียน

  • กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านดงแคนได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15  กรฏาคม 2563   มีการมอบทุนการศึกษาเด็กดี DLTV ศรีดงแคนประกวดพานไหว้ครู ร้องเพลงพระค ...
    ส่ง 2 ส.ค. 2563 01:08 โดย Ban Dongkaen yangse
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน (ita)โรงเรียนคุณภาพ ด้วย ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทุกแห่งท ...
    ส่ง 2 ส.ค. 2563 00:51 โดย Ban Dongkaen yangse
  • กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านคุณภาพประจำตำบล จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายวุฒินันทร์  พรน ...
    ส่ง 18 ก.ค. 2563 01:32 โดย Ban Dongkaen yangse
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผู้อำนวยการ


นางวิไลวรรณ  นิรุธติคุณ


ลิ่งค์ที่น่าสนใจ


ผลงานวิชาการ

BEST PRACTICE
นวัตกรรม
แผนการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
โครงงาน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์


Comments