วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

ข่าวประสัมพันธ์โรงเรียน

 • กิจกรรมทำบุตรตักบาตร และวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน98 ปี  และกิจกรรมวันแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรต ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2563 00:10 โดย NongpaiDamKhuan nadoon
 • กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม30-31 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานได้จัดโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม  เฉลิมพระเกียรติ  ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ชั้น ป.๑ ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 20:22 โดย NongpaiDamKhuan nadoon
 • พิธีไหว้ครู ในวันที่ 23 กรฎาคม 2563  ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน  ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งเป็นพิธีสำคัญในการเริ่มต้นปีการศึกษา ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2563 23:05 โดย NongpaiDamKhuan nadoon
 • กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19
  ส่ง 18 ก.ค. 2563 01:00 โดย NongpaiDamKhuan nadoon
 • กิจกรรมเยี่ยมบ้านสำรวจการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด19      ในวันที่  10 พฤษภาคม  2563  นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน  ผู้อำนวยการวิมลรัตน์  ปาสาบุตรพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านน ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2563 23:12 โดย NongpaiDamKhuan nadoon
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
44020263@mkarea2.go.th

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิมลรัตน์   ปาสาบุตร

ช่องทางการติดต่อ