ข่าวประสัมพันธ์โรงเรียน

 • ลงนามถวายพระพร   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ นำโดยผู้อำนวยการบุญธรรม  พินโย ร่วมกัยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2563 22:50 โดย nongklongmaihuanakam wapee
 • จิตอาสาขยายผล   นายบุญธรรม พินโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ ได้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบรรยายขยายผล เมื่อวันอังคารที่  21 กรกฎาคม 2563   เวลา 13.00-16.00 ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2563 00:06 โดย nongklongmaihuanakam wapee
 • รับมอบหน้ากากอนามัย  วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำได้รับมอบหน้ากากอนามัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เพื่อนำมาจ่ายให้กับนักเร ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2563 22:40 โดย nongklongmaihuanakam wapee
 • เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA)             เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อปี 2562 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงได้เตียมความพร้อมโดยการประชุมปร ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2563 21:15 โดย nongklongmaihuanakam wapee
 • พิธีไหว้ครู     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวาคำได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก เคารพ และความกตัญญูต ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2563 22:31 โดย nongklongmaihuanakam wapee
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


44020198@mkarea2.go.th


ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายบุญธรรม  พินโย


ข่าวสารที่น่าสนใจ


Social Networkช่องทางรับฟังความคิดเห็นช่องทางเรื่องร้องเรียนQ & A ถาม-ตอบ