ข่าวประสัมพัธ์

  • บทความไม่มีชื่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณครู และในช่วงบ่ายได้ม ...
    ส่ง 17 ก.ค. 2563 21:15 โดย Bannonsungdonlee phayak
  • กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านคุณภาพประจำตำบล จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายวุฒินันทร์  พรน ...
    ส่ง 17 ก.ค. 2563 19:20 โดย Bannonsungdonlee phayak
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายประจักษ์  ภูมิศรีจันทร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
รวมลิงค์การศึกษา
http://www.mhkpeo.go.th/


ปฏิทิน