ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 18 สิงหาคม 2563 พิธีส่งมอบสนามหญ้าเทียม คิง พาวเวอร์ # 18 สิงหาคม 2563 พิธีส่งมอบสนามหญ้าเทียม คิง พาวเวอร์ (KING POWER) ณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
    ส่ง 19 ส.ค. 2563 00:30 โดย Maungwapipathoom wapee
  • ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ# ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
    ส่ง 12 ส.ค. 2563 19:47 โดย Maungwapipathoom wapee
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

  • คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองวาปีปทุม# คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองวาปีปทุมพาเด็กนักเรียนทำบุญที่วัดเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
    ส่ง 19 ก.ค. 2563 23:22 โดย Maungwapipathoom wapee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ รร.เมืองวาปีปทุม


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพิชัย  ชุบสุวรรณ


ลิ่งค์ที่น่าสนใจ


https://www.moe.go.th/
https://www.obec.go.th/
http://www.obeclms.com/
http://www.ksp.or.th/ksp2018/

Social Network

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1-190749608431331/

รับฟังความคิดเห็น

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9RHVrpDPBqqo7P7hJc6ZfLYZrdJXI6PsvXWYGyWzkIJT5Tg/viewform