หน้าแรกกิจกรรมประชาสัมพันธ์

 • รับโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards 2562 วันที่ 28-29 กันยายน 2563 คุณครูกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์ และคุณครูพรทิพย์  โมกศรี เข้ารับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. Obec ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2563 19:17 โดย Mekdam School phayak
 • โครงการ TFE (Teams For Education) 29-30สิงหาคม 2563 คณะครูตัวแทนโรงเรียนที่รับผิดชอบ 5 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย นายประหยัด โมกศรี นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ นางอัชรายุ  ชูชะกา ...
  ส่ง 30 ส.ค. 2563 16:11 โดย Mekdam School phayak
 • ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี2563 28-30 สิงหาคม 2563 สพป.มหาสารคามเขต 2 ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพ ...
  ส่ง 30 ส.ค. 2563 14:42 โดย Mekdam School phayak
 • การนิเทศการดำเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  วันที่ 18  สิงหาคม  2563  โรงเรียนบ้านเม็กดำ จัดนิทรรศการผลงานรับการนิเทศการดำเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีกิจกรรม 1 ครู 1 นวัตกรรม และการบร ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2563 00:51 โดย Mekdam School phayak
 • กิจกรรมจิตอาสา ดร.วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กดำ คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาบริบท สิ่งแวดล้อม เพื่อทำความดีถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิร ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2563 08:14 โดย Mekdam School phayak
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.มหาสารคาม 2 ‎(((((EP2))))))‎.mp4ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.วีระศักดิ์  ปัตตาลาโพธิ์
แนะนำบุคลากร

ลิงค์ภายใน

บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร

ลิงค์ภายนอกโรงเรียนบ้านเม็กดำ

ปฏิทิน