ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ตย.แผน BCP ของ สพฐ. ตัวอย่าง แผน BCP ของ สพฐ.   
  ส่ง 4 ส.ค. 2563 00:05 โดย ภาวนา จันทวิมล
 • ppt.ชี้แจง KRS ปี 2563  เอกสารประกอบการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
  ส่ง 24 มิ.ย. 2563 23:51 โดย ภาวนา จันทวิมล
 • เอกสารชี้แจงการประเมินส่วนราชการฯ /การจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.25632.เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563
  ส่ง 9 มิ.ย. 2563 21:00 โดย ภาวนา จันทวิมล
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563  สพฐ.ได้จัดทำคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังรายละเอียดแนบ
  ส่ง 8 มิ.ย. 2563 00:48 โดย ภาวนา จันทวิมล
 • การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 แบบประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ส่ง 20 เม.ย. 2563 01:25 โดย ภาวนา จันทวิมล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วันที่ & เวลา







เพลงข้าราชการที่ดี