โรงเรียนของเรา


งานประชาสัมพันธ์


กิจกรรมของโรงเรียน

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2563 นายอินเดีย  เสี่ยงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป้าน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองป้าน ได้จัดกิจกรรมว ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2563 22:00 โดย NONGPAN nadoon
 • เลือกตั้งประธานนักเรียน      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองป้าน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งขึ้นเมื่อเวลา 13.00 น. โดยนักเรียนตั้งแต่ชั้นป ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2563 23:25 โดย NONGPAN nadoon
 • กิจกรรมวันไหว้ครู นายชัยรัตน์  แยงคำ รักษาการโรงเรียนบ้านหนองป้านและคณะครู ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2563 มีการประกวดพานประเภทสวยงาม นักเรียนให้ความร่วมเมือเป ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2563 21:14 โดย NONGPAN nadoon
 • กิจกรรมตอนเช้าก่อนเข้าโรงเรียน  ครูเวรประจำวัน ในแต่ละวันจะมาโรงเรียนแต่เช้า เพื่อมาวัดไข้และมอบเจลล้างมือให้กับนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2563 20:10 โดย NONGPAN nadoon
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeโรงเรียนบ้านหนองป้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอินเดีย   เสี่ยงบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป้าน


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

http://www.mhkpeo.go.th/

ระดับชั้น

ชั้นอนุบาล 2
ชั้นอนุบาล 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ช่องทางประชาสัมพันธ์https://docs.google.com/forms/d/1QG31XzvgiHBtzLFDs3J4R-uBDElECQFkIFjkTFb1Mxc/prefill

https://docs.google.com/forms/d/1_S_UbgFBBf8A27qO6PSy1vZxSPaue9TNU0x9IxwDbAw/prefill

https://docs.google.com/forms/d/1o2C4EHG4Gi047Gnu4s7P3FaKbo8eY6Jf6XN1QEsokrA/prefill