หน้าแรก
ประกาศล่าสุด

 • ข่าวล่าสุด
 • การนิเทศการดำเนินจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 25  สิงหาคม  2563  โรงเรียนบ้านหัวหมูจัดนิทรรศการผลงานรับการนิเทศการดำเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีกิจกรรม 1 ครู 1 นวัตกรรม และการบร ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2563 01:20 โดย banhuamoo phayak
 • กิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัวหมูได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวหมู นำโดย นายวานิช จรรยา ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2563 01:07 โดย banhuamoo phayak
 • การเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัวหมูได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นที่1-นักเร ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2563 00:59 โดย banhuamoo phayak
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน (ita)โรงเรียนคุณภาพ ด้วย ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทุกแห่งท ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2563 06:49 โดย banhuamoo phayak
 • กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านหัวหมู จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวหมู โดยมี นายวานิช  จรรยา ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2563 01:01 โดย banhuamoo phayak
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา

วันหยุดในไทย

โรงเรียนบ้านหัวหมู

http://www.mhkpeo.go.th/


หน้าเว็บย่อย (2): ติดต่อครูผู้สอน e-portfolio
Comments