גאוגרפיה‏ > ‏

מפה מדינית


מפה מדינית היא, תרשים המתאר את הצורות והתחומים של מדינות (ארצות), או של מדינה אחת, או אזור.

מפה מדינית מתארת את הצורה, הגודל והגבולות של מדינה באזור מסוים.

במפה המדינית יופיעו שמות המדינות, האזורים, שמות ערים חשובות, נהרות גדולים וחשובים, ימים ועוד.

במפה מדינית משמעות הצבע היא שטחה של הארץ בלבד.

צפו בדוגמא הבאה וענו על השאלות הבאות:

1) כתבו 5 שמות של מדינות שונות.

2) איך יכולתם לקבוע שאלו מדינות שונות?

3) בחר מדינה אחת וכתבו עם אילו מדינות היא גובלת, כיצד יכולתם לקבוע?


Comments