בריונות ברשת


המצגת יכולה ללוות שיעור פרונטלי אחד, והיא יכולה ללוות כמה שיעורים. אפשר להשתמש בכולה או בחלקים ממנה, 
 בהתאם למטרות השיעור

לחץ על play canvas צפה בסרט וענה על המטלה המופיעה בסופו

>
Comments