מאמירים

                
                   
                         "ללמֵד מצוין וללמוד מצוין"

תוכנית מאמירים הינה תוכנית בית ספרית ייחודית - פרי יצירה של מורי ביה"ס. התוכנית פותחה בתמיכה וסיוע של האגף למצטיינים ומחוננים במשרד החינוך ואנו נוטלים בה חלק זו השנה הרביעית, בדגמים כאלה ואחרים.

בתוכנית יושם דגש על  טיפוח ערכים ביניהם:

                מאמץ והתמדה

    כבוד לידע ולעבודה עמלנית

 חסכון ויעילות בשימוש במשאבי טבע      

הכרת השונות באוכלוסיה ותירה לצדק חברתי

עשייה למען הסביבה                                                                                                          

במסגרת כל אחד מהקורסים בתוכנית, מורים יהיו מכוונים לעורר את תלמידיהם לחשיבה מסדר גבוה, ולהתבוננות מעמיקה

על תחום הדעת אותו הם מלמדים,דרך הדגשים הבאים: 

תלמידים יתהו,יחקרו ויהיו מודעים למסתורין ולפלא הכרוך 

בחיים,

יהיו ערים וביקורתיים לקבוצות בהם הם חיים,יבינו כיצד 

חייהם מעוצבים ומשפיעים על הקבוצה,יחוו למידה רגשית

 ואינטלקטואלית במסגרת יחסים עם אחרים.

       

                                                                                          


מאפייני הוראה-למידה המתחייבים בכל קורס

קבוצות למידה חד/דו גילאיות (בהתאמה לנושאים),כ- 15-17 תלמידים בקבוצה.

מחקר מעמיק של נושא תוך שימת דגש על בעיות ולא על קטגוריות של ידע.

לאפשר ללומדים להחליט מה הם רוצים ללמוד ולסייע להם לנסח את הבעיות והשאלות שהם מעלים.

האתגר העיקרי בשיעור הינו, לספק הסבר/פתרון לתופעות/בעיות.

סביבת הלמידה תזמן אפשרות לקיים וויכוחים ודיאלוגים, שיפוט וקבלת החלטות.

תהליך הלמידה ידרוש מאמץ והתמדה.

ההתקדמות להבנה ולהערכה של התופעות/בעיות תעשה בשותפות ובחברותא, ופחות בביצוע אישי.

מורים תורמים את מה שהם יודעים אך תרומתם אינה מרכזית או מכרעת, חשוב להשתמש במקורות מידע נוספים.

לעודד וללמד תלמידים להביע בצורה בהירה את רעיונותיהם, מזוויות ראייה שונות, באסטרטגיות פעולה ובתוצרים מגוונים (בשפת המילים, שפת המחשב, שפת האומנות וכדומה).

תוצרים אישיים או קבוצתיים ברמה גבוהה. התוצרים יבטאו רעיון או פתרון הקשור לסוגיית החקר.

 כל תהליך למידה ילווה ברפלקציה על התהליך ועל התוצרים.


מי שאינו מצליח לקרוא את הקובץ ,יכול להוריד את התוכנה מכאן