עבודה קבוצתית בעקבות מושגי שואה 

 

כל קבוצת ילדים תעבוד על שני מושגים האחד מושג שואה והשני מושג תקומה.

בעקבות חקר המושג תתבקש כל קבוצה להכין שני תוצרים :

א.    "פוסטר" אודות המושג שיכיל  תמונה/מפה/ציור/תרשים וכו... ודף מידע – מיזוג מידע משנים – שלושה מקורות מידע שונים את הפוסטר יש להגיש עד יום א' ה- 27/3

ב.     "הפצת ידע" – ביום חמישי  ה- 27/3 כל קבוצת תפיץ את הידע שהיא למדה אודות המושג בשניים שלושה סבבים לקבוצות ילדים  משכבת ו'

הפצת הידע תוכל להיות יצירתית ומקורית ובלבד שתלמד אודות המושג.

 

מיזוג טקסטים

כדי לערוך סיכום לפעמים משתמשים בכמה מקורות מידע . כשמסכמים מכמה מקורות כדאי לבחור מקור ראשי וממנו להתחיל לסכם , ומקור/ות משני/ים . מתחילים לסכם מתוך המקור הראשי ואח"כ מוסיפים מתוך המקור המשני .

כמקור ראשי בוחרים את הטקסט שיש בו הכי הרבה מידע על הנושא הנתון . אם קשה להחליט באיזה טקסט לבחור כראשי , בוחרים בטקסט שבו המידע מאורגן טוב יותר .

שלב א'- קראו את טקסט א', וכתבו בעמודה הימנית בטבלה את הרעיון המרכזי בכל פסקה בטקסט (שאלה מרכזית שהפסקה משיבה עליה). סמנו v בעמודה של טקסט א' בטבלה, ליד כל רעיון מרכזי שמופיע בו.

 

 שלב ב'- קראו את טקסט ב' סמנו v  בעמודה של טקסט ב' בטבלה ליד רעיונות מרכזיים שמופיעים בו, המצויים כבר בטבלה, וכתבו בעמודה הימנית בטבלה רעיונות מרכזיים שעדיין אינם מצוינים בטבלה.

 

 

רעיון מרכזי

(שאלה מרכזית שהפסקה עונה עליה)

טקסט א'

טקסט ב'

מיזוג הרעיונות המרכזיים

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

שלב ג'- נסחו מיזוג של הרעיון המרכזי מתוך 2 הטקסטים לכל פסקה.

 

שלב ד'- ארגנו את הרעיונות לפי סדר הגיוני 1...2...3....

 

שלב ה'- היעזרו במילות קישור והשתמשו ברצף הרעיונות לכתיבת סיכום.

Comments