Václav Polák vysvětluje svůj systém OLS

1. červenec 1989

 

 

Současný stav umělé inteligence je charakterizován krizí – používané dosavadní metody nepřinesly předpokládaný výsledek:

a) nabízené expertní systémy jsou schopny řešit jen to, co odborník dávno a lépe zná a přitom za cenu velkého množství práce se získáváním a ukládáním znalostí, a nejsou schopny řešit situace neznámé, tj. situace, v nichž člověk zejména potřebuje pomoc,

b) porozumění přirozenému jazyku je velmi povrchní až téměř žádné,

c) není zvládnut problém prokletí rozměrnosti báze znalostí (při velkých množstvích se práce se znalostmi zhroutí, zejména vyhledávání a aktualizace),

d) není vyřešen problém prokletí diversity přirozeného jazyka (dosavadní možnosti komunikace v přirozeném jazyku jsou omezeny jen na velmi úzký problémový okruh a tím není využita nejdůležitější vlastnost přirozeného jazyka – jeho univerzalita),

e) není řešen problém tvůrčí činnosti,

f) není řešen problém percepce uměleckého díla,

g) v každém okruhu intelektuálních činností je automatizace těchto činností podle vlastních principů, i když člověk řeší všechny své intelektuální činnosti podle jedněch univerzálních principů – v čemž tkví jádro jeho přizpůsobivosti.

 

Operační logika představuje alternativu umělé inteligenci, řeší shora uvedené problémy (a)-(g) a tím ukazuje cestu z krize. OLS vychází z následujících myšlenek:

1) lidské vědomí představuje algoritmickou osobnost,

2) lidské vědomí reprezentuje nejlepší způsob operativního zpracování znalostí,

3) výpočetní systémy začátkem příštího století budou algoritmické osobnosti.

Principy OLS byly formulovány V. Polákem a N. Polákovou roku 1979. Po smrti N. Polákové pak V. Polák vybudoval OLS (a na jejím základě ols-personality) jednak jakožto formálně logický systém, jednak jako algoritmický systém umělé inteligence (v knize Polák 1989).

 

OLS je univerzální formální logika, která je schopna včlenit do svých struktur jakýkoliv formální systém (včetně jakékoliv formální logiky). OLS je logika nejen logického, ale i nelogického. OLS studuje logiku spolu s logikem. OLS je metalogika ostatních formálních logik. OLS je sebereflexivní – studuje a konstruuje OLS v rámci OLS. OLS je softvér modelující mentální procesy člověka a obsahuje též znalosti a metaznalosti o tomto softvéru. OLS má znalosti uloženy ve formě sémantických vět v bázi znalostí, která je budována na systémovém principu a která je pojmově integrována lexikonem frází. Vyvozování ols-reasoning zahrnuje všechny známé druhy vyvozování (rule-based, case-based, natural-based, qualitative-based), přičemž se hlavně používá analogií a metafor a řeší se pomocí příkladů.

 

OLS představuje inovaci nejvyššího řádu, neboť její uplatnění způsobuje zásadní změny jak v oblasti teoretických disciplín, tak i v aplikacích.

OLS v teoretických disciplínách způsobuje:

A) zobecnění formálních logik

B) nový paradigm teorie přirozeného jazyka vedoucí k rozsáhlým studiím a experimentům v lingvistice ve spojení s psychologií, sociologií a filosofií

C) nový paradigm teorie osobnosti vedoucí k mnoha experimentům

D) vytvoření nové metodologie ve zkoumání psychologie, lingvistiky, sociologie, pedagogiky, antropologie, historie vědy o umění a etologie,

E) vytvoření meta-znalostí a přeformulování konkrétních znalostí různých vědních oborů (za účelem integrace znalostí podle meta-meta struktur).

OLS v aplikacích způsobuje:

F) prostředek pro realizace informatizačních aktivit společnosti (dokumenty se hledají dle obsahu)

G) ols-expert pro územní plánování,

H) ols-expert pro 3D-solid-CAD,

I) ols-expert pro podnikatelské strategie,

J) ols-expert pro plánování sociálně ekonomického rozvoje centrálních orgánů

atd.

 

Implementace by vyžadovala na IBMPC pod DBMS 15 programátorů po 2 roky na vytvoření:

OLS-OLSIN (programový prostředek, který umožňuje uživateli programovat vlastní ols-sofvtér),

OLS-META-EXPERT (expert pro tvorbu expertů)

a OLS-META-PERSONALITY (expert pro tvorbu personality).

Dále je potřeba 5 programátorů na 4 roky pro komunikaci hlasem v přirozeném jazyce.

 

 

Literatura:

Polák, V. (ed.): Operation Logic Processing – a Universal Artificial Intelligence. 3rd edit., Technical University Press, Brno 1989.