98 - Petice studentů Sociálně ekonomické fakulty UJEP v Ústí nad Labem - leden 1999