93 - Posudek profesora Konečného

z Podnikatelské fakulty v Brně