2009 Zadání úkolu - Detektory lži v politice

Průzkum názorů občanů

a návrh implementace budoucí technologie

Technologií umožněná sociální inovace?

 (C) 2009 Miroslav Pivoda   

Úvod do tématu

 

Jako občané demokratického státu máte nezpochybnitelné právo, aby vaše zájmy byly vašimi volenými zástupci transparentně řešeny. Občané České republiky mají ale občas dojem, že se tak neděje, že volení zástupci, které platí ze svých daní, sledují především vlastní zájmy a nikoliv zájmy těch, které zastupují. (Například to, že si čeští poslanci dosud neodhlasovali zrušení diskutabilní imunity se občanům jeví jako nefér.) V politice demokratického státu jsou ale názory občanů-voličů velmi důležité.

 

Vážné problémy s důvěrou ke službám veřejnosti existují i jinde ve světě. V současné ekonomické krizi (která začala na americkém trhu s nemovitostmi v důsledku selhání tzv. lidského faktoru v bankovním sektoru) se většina amerických občanů cítila podvedena, když vláda USA odsouhlasila obrovskou ozdravnou finanční injekci z peněz daňových poplatníků proti vůli většiny občanů. Došlo tak hned ke dvojímu zklamání většiny občanů demokratického státu.

 

Takové události přesvědčivě ukazují, že z nespolehlivých lidských „komponent“ nelze sestavit spolehlivě fungující sociálně ekonomický „mechanizmus“ ani v nejvyspělejší demokracii světa.

 

Řešení problému důvěry ve společnosti tzv. „čtvrtou cestou“ [1]?

Sociální inovace prostřednictvím nové technologie?

 

Občanům v současné době příliš nevadí, zda jsou jejich zástupci více pravicově či více levicově orientovaní, ale zda jejich konání je v souladu s danými pravidly a zda je také dostatečně transparentní (a tedy společností kontrolovatelné). Snad za 100 let (možná i dříve http://www.miroslav-pivoda.com-a.googlepages.com/rok2045%3A%E2%80%9Ed%C4%9Bkujeme%2Codejd%C4%9Bte%21%E2%80%9Calecodot%C3%A9dob) již budeme moci předat výkon našich zájmů nestranné a neúplatné technologii (tj. budoucím inteligentním počítačům). Toto „konečné řešení“ našich zastupitelských problémů je ale zatím velmi vzdálené. Nicméně se ukazuje, že během již cca 10 let bude k dispozici finančně dostupná technologie magnetické rezonance (fMRI), která umožní s přijatelnou mírou spolehlivosti prověřit, zda lidé lžou či ne. Je tedy na čase promýšlet budoucí praktické aplikace, jak kontrolovat spolehlivost „komponent“ dohodnutého sociálního „mechanizmu“. Po zavedení této technologie nebude pak nutné vysílat agenty provokatéry mezi politiky, což by mohlo celkově představovat systematičtější, spolehlivější a levnější řešení.

 

(http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17458&ch=biotech): Pracuje se i na tom, aby s využitím magnetické rezonance (MRI) bylo možno přečíst, co si konkrétně daná osoba v danou chvíli myslí. Tyto pokročilé technologie budou mít velký význam například v lékařství, a zřejmě i v boji proti terorismu, ale jejich praktické použití může přijít až za cca 50 let. Soustředíme se zde proto jen na využití technologie odhalování lží, o které se předpokládá, že bude funkční a cenově dostupná již do10 let.

 

POZOR, NEPLEŤE SE

1. Zde nám nejde o plné čtení myšlenek, ale jen o využití detektorů lži u vyřčeného slova!

2. Nejde nám ani o starou technologii detektorů lži (tzv. polygrafy), ale o budoucí přesnější detektory založené na funkční magnetické rezonanci (fMRI).

 

Zadání domácího úkolu pro MBA studenty na ESMA Praha

 

Experti na budoucnost neexistují! Vaším úkolem je promyslet a stručně navrhnout jak budoucí technologii odhalující lež implementovat v české politické praxi tak, aby přinesla co největší užitek společnosti a nebyla naopak zneužita. Víme, že například nůž v rukou chirurga život zachraňuje, nůž v rukou vraha život bere.  Stejná technologie může mít protikladné užití.

 

 Jak maximalizovat užitek z budoucí fMRI technologie pro společnost v oblasti veřejné služby (politiky), a jak minimalizovat možnosti jejího zneužití?

 

1. Navrhněte a zdůvodněte, kdo by měl mít tuto novou technologii pod kontrolou, kdo a jak by ji měl obsluhovat, aby byla minimalozována možnost jejího zneužití. Zamyslete se též nad tím, co by se mohlo udělat již dnes, aby za deset let v Česku bylo využití technologie fMRI možné.

Po zpracování zašlete text (stačí jen jeden odstavec) na adresu: inovace2009@gmail.com

(Pro usnadnění napište do předmětu e-mailu „ESMA – Detektory lži – jméno studenta“).

 

2. Nejprve ale zjistěte, zda si to občané přejí a zda budeme mít dostatek politiků pro nové podmínky. Pokud by se nenašel dostatek dobrovolníků, nemá smysl o využití technologie fMRI uvažovat. Zjistěte proto (otázka č. 2), kolik lidí z vašeho okolí by bylo ochotno za podmínek plné transparentnosti pracovat v české politice. Dotažte se prosím 10ti náhodně vybraných občanů ve vašem okolí dle přiloženého dotazníku v příloze.

 

POZOR!

1. Nesmíte v žádném případě respondenty nijak ovlivňovat, nesmíte jim vnucovat žádné své přesvědčení či představy!

2. Průzkum je prováděn v situaci nejistoty: dosud nebyl navržen systém bezpečného použití této technologie. To je právě váš úkol v předmětu Inovace, jakož i úkol celé současné generace. Jisté je pouze to, že tato technologie bude brzy dostupná.

 

 

 

Otázka 1

Otázka 2

Otázka 3

Komentář

Pohlaví

Věk

Respondent 1

 

 

 

 

 

 

Respondent 2

 

 

 

 

 

 

Respondent 3

 

 

 

 

 

 

Respondent 4

 

 

 

 

 

 

Respondent 5

 

 

 

 

 

 

Respondent 6

 

 

 

 

 

 

Respondent 7

 

 

 

 

 

 

Respondent 8

 

 

 

 

 

 

Respondent 9

 

 

 

 

 

Respondent 10

 

 

 

 

 

 

 

Pak přeneste výsledky za každého respondenta jednotlivě na webovou stránku:

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=6jUL42p6jYjtYOCNCKkyUA_3d_3d

-----------------------------------

POZNÁMKA POD ČAROU

[1] Kapitalismus je považován za první cestu, socialismus za druhou cestu a něco mezi tím za tzv. třetí cestu. Možná, že budoucí technologie by mohly vylepšit produktivnější kapitalismus bez nutnosti experimentování s třetí cestou.

 

 

Příloha